Reklamasjon

Skulle du oppdage en feil eller mangel ved et av våre produkter, ber vi om at du tar kontakt med vår kundeservice, så kan vi hjelpe deg. Det er viktig at du gir beskjed så raskt som mulig, helst skriftlig, og innen to måneder fra du oppdaget mangelen (reklamasjon). Du kan reklamere over mangler inntil to år fra leveringstidspunktet.

Som forbruker kan du etter omstendighetene ha krav på (i) å holde hele eller deler av kjøpesummen tilbak e; (ii) retting eller omlevering; (iii) prisavslag; (iv) heving; og/eller (v) erstatning.

Ønsker du retting, omlevering eller å heve kjøpet, må du gi beskjed om dette sammen med reklamasjonen (se over), eller innen rimelig tid deretter.

Ved tilbakeholdelse av hele eller deler av kjøpesummen uten at du har krav på dette, gjør vi oppmerksom på at det vil kunne påløpe renter og gebyrer ved forsinket betaling.